టాటా ఎస్‌ఐఏ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు 20 ఎయిర్‌బస్‌లు

దోహా: టాటా-ఎస్‌ఐఏ ఎయిర్‌లైన్స్ సంస్థ సింగపూర్‌కు చెందిన  బీఓసీ ఏవియేషన్ ...