తమన్నాకి కిక్కిస్తోంది

హీరోయిన్‌గా వెలుగుతోన్న తమన్నాకి బాలీవుడ్‌లో చుక్కెదురైంది. పెద్ద ...

దొంగ పెళ్లి మాత్రం చేసుకోను

పెళ్లంటూ చేసుకుంటే ప్రేమ వివాహమే చేసుకుంటాను’’ అని మీడియా సాక్షిగా ...

ఈసారి తక్కువ మాట్లాడతా!

 ‘‘ముంబయ్‌లో అడుగుపెట్టిన వేళా విశేషం బాగుందో ఏమో.. అక్కడికి అలా వెళ్లానో ...