అమరావతి ప్రస్థానంలో దేవస్థానం

మడమ తిప్పని అమరావతి ఉద్యమం కలియుగ దైవం పాదాల వద్ద పాదయాత్ర నైతిక విజయం ...

అమరావతి రాష్ట్రాభివృద్ధి కాదా!?

అమరావతి రాష్ట్రాభివృద్ధి కాదా!? పిల్లలకి ఉద్యోగాలు ఎప్పటికి వస్తాయి? ఆంధ్రప్రదేశ్ ...

‘మై బ్రిక్- మై అమరావతి’ వెబ్ సైట్ ప్రారంభము- 516 ఇటుకలను కొనుగోలు చేసిన తెలుగు ఎన్ అర్ ఐ ఫోరం ప్రముఖుడు శ్రీ రాజేష్ కుమార్ వీర్ల.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం ‘మై బ్రిక్- మై ...