లక్ష దాటిన అమరనాథ్ యాత్రికుల సంఖ్య!

శ్రీనగర్: పవిత్ర అమరనాథ్ ఆలయంలో మంచుతో సహజసిద్ధంగా ఏర్పడే శివలింగాన్ని ...