బాబు ప్రమాణం ఖర్చు పదికోట్లు!

విజయవాడ, గుంటూరుల్లో హోటళ్లు, రిసార్టులు రిజర్వు సాక్షి, విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్ ...