రెచ్చగొట్టడం కేసీఆర్కి మంచిదికాదు: బాబు

హైదరాబాద్ :  అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అందరికీ రక్షణ కల్పించాన బాధ్యత కేసీఆర్పై ...