ఎదురులేని జొకోవిచ్, ముర్రే

– నాలుగో సీడ్ ఫెరర్‌కు షాక్– క్వార్టర్స్‌లో సానియా మిక్స్‌డ్ జోడి– ...

షరపోవా.. ఓ మంచి టీ బ్యాగ్!!

రష్యన్ అందాల టెన్నిస్ తార మారియా షరపోవా తెలుసు కదూ.. ఆమె మంచి టీ బ్యాగ్ ...