వెంకయ్యనాయుడుకు కోపమొచ్చింది!

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి వెంకయ్యనాయుడికి కోపమొచ్చింది. ...

ద్వేషం మనసుని బలహీనం చేస్తుంది

ధ్యాన భావనలు మనసు నిండా ద్వేషం నింపుకున్న వ్యక్తి ఎన్నటికీ విశ్రాంతిగా ...