ఆ యువతి ఎత్తు సరికొత్త రికార్డు

దుబాయి: టర్కీకి చెందిన 17 ఏళ్ల యువతి ప్రపంచంలోకెల్లా ఎత్తయిన యువతిగా ...