శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదిక ముఖ్యాంశాలివే

న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఎంపిక కోసం తగిన ప్రదేశం సూచించడానికి ...

దేశచరిత్రలో ఇలాంటి విభజన జరుగలేదు : శివరామకృష్ణన్‌

హైదరాబాద్: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వంటి విభజన దేశ చరిత్రలో ...