అమరావతి ప్రస్థానంలో దేవస్థానం

మడమ తిప్పని అమరావతి ఉద్యమం కలియుగ దైవం పాదాల వద్ద పాదయాత్ర నైతిక విజయం ...

సీమాంధ్రలో ముగిసిన పోలింగ్ సమయం

హైదరాబాద్: సీమాంధ్రలో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ సమయం ముగిసింది. అరకు, ...

సీమాంధ్రలో రికార్డుస్థాయి పోలింగ్‌

సీమాంధ్రలో ఎన్నికల పోలింగ్‌ ఉత్సాహంగానే జరుగుతోంది. యువత పెద్దయెత్తున ...