ఈ గడ్డ కరెంటు ఈ గడ్డకే

కొత్తపేట: సీమాంధ్రలో ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్ అంతా ఈ ప్రాంతానికే దక్కాలని ...