అఫ్ఘాన్‌లో ఆత్మాహుతి దాడి

కాబూల్: అఫ్ఘానిస్థాన్‌లో మళ్లీ నెత్తుటేర్లు పారాయి. పక్తికా రాష్ట్రంలోని ...