నాకు ఏదీ ఓదార్పు ఇవ్వలేదు!

అర్జెంటీనా:  మరోసారి కప్ గెలుచుకునే  సువర్ణావకాశం చేజారిందనే ఆవేదనలో ...

పిల్లా … నా బావనిస్తనే….

“నాకిష్టమైన టీమ్ గెలిస్తే నగ్నంగా ఊరేగుతా,” “ఉగ్రవాదుల చెరనుంచి ...