బాబు ‘ప్రమాణా’నికి భారీ ఏర్పాట్లు

 8వ తేదీ ఉదయం 11.35కు ముహూర్తం  గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టు నుంచి ర్యాలీ  భారీగా ...