అసెంబ్లీలోకి ఆగంతకుడు

* ఎమ్మెల్యేల ప్రవేశ ద్వారం ధ్వంసం * సాయుధ పహరా కళ్లుగప్పి.. గేటు దూకి ...