దేవుడి సృష్టే

కాలిఫోర్నియా: ఈ ధరిత్రి దేవుడి సృష్టేనని నూటికి 40 మంది అమెరికన్లు విశ్వసిస్తున్నారు. ...