బ్లాక్‌హోల్‌ను కొలిచిన భారతీయుడు

వాషింగ్టన్: కృష్ణబిలాలు అంటే ఏమిటో తెలుసా? అంతరిక్షంలోని భారీ నక్షత్రాలు ...