ప్రేమించాడు … పెళ్లి చేసుకున్నాడు … బస్టాండ్‌లో…

నిజామాబాద్ (జక్రాన్‌పల్లి) :  ‘‘ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కొన్నాళ్లు ...