సైనా జోరు…

 ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశం 17 సూపర్ సిరీస్ టోర్నీల తర్వాత ...