పిట్ట కాదు.. పువ్వు..

చూడ్డానికి రంగురంగుల పిట్టలా కనిపిస్తోంది కదూ.. నిజానికిది ఓ ఆర్చిడ్. ...

ఫేస్ బుక్ పై కేసుకు పెరుగుతున్న మద్దతు!

లండన్:సోషల్ నెట్ వర్కింగ్ సైట్ ఫేస్ బుక్ కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన దావా ...