సర్రోగసి ద్వారా తల్లైన మంచు లక్ష్మీ

ప్రముఖ సినీ నటుడు మోహన్ బాబు కుమార్తె, సినీ తార లక్ష్మీ ప్రసన్న సర్రోగసి ...