అధినేత్రి వచ్చింది… పొలం మాయమైంది

మాజీ ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ అధ్యక్షురాలు వస్తున్నారు. అది హెలికాప్టర్లో… ...