బంగాళాఖాతంలో విమాన శిథిలాలు

–  ఆస్ట్రేలియా కంపెనీ వెల్లడి కౌలాలంపూర్‌ :  హిందూ మహా సముద్రంలో ప్రస్తుతం ...