సమ్మిళిత అభివృద్ధే లక్ష్యంగా..

* నేటి నుంచి ‘బ్రిక్స్’ సదస్సు.. బ్రెజిల్‌కు చేరుకున్న మోడీ * ప్రపంచస్థాయి ...