రాష్ట్ర విద్యుత్ అవసరాలకు సరిపడా బొగ్గు ఉత్పత్తి చేయాలి

సింగరేణి సీఎండీ సుతీర్థ భట్టాచార్యభూపాలపల్లి : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ...