సెల్ ఫోన్ రేడియేషన్ ప్రమాదకరం కాదు!

సెల్ టవర్ నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ ప్రమాదకరమా కాదా? ఇన్నాళ్లూ సెల్ టవర్ ...