కనుమూరి కల చెదిరింది

టీటీడీతోపాటు అన్ని ఆలయాల పాలకమండళ్లను రద్దుచేసిన మంత్రివర్గం తిరుపతి: ...