ఆరంభం నుంచే అదరగొట్టాలి

హైదరాబాద్: ఛాంపియన్స్ లీగ్ ట్వంటీ20 టోర్నీలో ఆరంభం నుంచి అదరగొట్టాల్సిందేనని ...