ఆనంద్ శుభారంభం

బిల్‌బావ్ (స్పెయిన్): బిల్‌బావ్ మాస్టర్స్ చెస్ టోర్నీలో విశ్వనాథన్ ...