నాలుగవ పెళ్లికి జెన్నిఫర్ లోపెజ్ రెడీ!

హాలీవుడ్ నటి జెనిఫర్ లోపెజ్ నాలుగవ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతోంది. ...