ఆసియా ర్యాపిడ్ చాంప్ ప్రియాంక

ఆసియా ర్యాపిడ్ చెస్ చాంపియన్‌షిప్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడాకారిణి నూతక్కి ...