‘మెట్రో’ పరిశీలన

మెట్రోరైలు పనుల్ని కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎం.వెంకయ్యనాయుడు ...