అస్సాం మాజీ డీజీపీ ఆత్మహత్య

గౌహతి: అస్సాం మాజీ డీజీపీ శంకర్ బారువా బుధవారం తన నివాసంలో పిస్తోలుతో ...