జిగర్‌తండా విడుదల వాయిదా

గర్‌తండా చిత్రం విడుదల వాయిదా పడింది. సిద్దార్థ్ లక్ష్మీ మీనన్ జంటగా ...