ఇక నెలనెలా నెత్తిన ‘బండ’

గ్యాస్, కిరోసిన్ ధరలను పెంచే యోచనలో కేంద్రం సిలిండర్‌కు రూ.5, కిరోసిన్ ...