దలైలామాకు వీసా నిరాకరణ

కేప్‌టౌన్: ప్రముఖ భౌద్ధ మత గురువు దలైలామాకు దక్షిణాఫ్రికా మరోసారి వీసా ...