బ్రిటన్ ట్రెజరీ మంత్రిగా ప్రీతి పటేల్

లండన్: బ్రిటన్ ట్రెజరీ మంత్రిగా భారత సంతతికి చెందిన ప్రీతి పటేల్ నియమితులయ్యారు. ...