హ్యాట్సాఫ్..స్వారెజ్‌

చెలరేగిన ఉరుగ్వే స్టార్ ఇంగ్లండ్‌పై 2-1తో గెలుపు    స్కోరు బోర్డు ఉరుగ్వే   ...