హిమగిరులలో శివనామస్మరణ

మొదలైన అమర్‌నాథ్ యాత్ర  తొలి బ్యాచ్‌లో 1,160 మంది భక్తులు జమ్మూ: ఈ ఏడాదికి ...