గ్యారెంటీ అన్‌లిమిటెడ్..

మనం ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు గ్యారెంటీ వంటివి చూసి కొంటాం.. అయినా ఎవరైనా ...