పాకిస్థానీ స్మగ్లర్కు మరణశిక్ష

రియాద్ : భారీ మొత్తంలో హెరాయిన్ స్మగ్లింగ్ చేసినందుకు ఓ పాకిస్థానీ ...