జర జాగ్రత్త ఫేస్‌’బుక్’ చేస్తుంది

► పెడదోవ పడుతున్న యువత►చాటింగ్‌తో సమయం వృధా►అపరిచిత వ్యక్తులతో ఫేస్‌బుక్►స్నేహం ...