అప్పుడే బై చెప్తా

నాయికగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండగానే నటనకు స్వస్తి పలుకుతానంటోంది నటి సమంత. ...