గరిష్టంగా రూ. కోటి

ఐఎస్‌ఎల్‌లో స్టార్ ఆటగాడికి దక్కేది ఇంతే తొలి రోజు 42 మందిని తీసుకున్న ...