హీరోను ఆసుపత్రి పాలు చేసిన నయనతార

ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదంలో చిక్కుకుంటూ వార్తల్లో వ్యక్తిగా ఉండే నయనతార… ...