రోస్‌బర్గ్ ఆరోసారి

ఈ సీజన్‌లో మెర్సిడెస్ డ్రైవర్‌కు ఆరో పోల్హామిల్టన్‌కు నిరాశనేడు హంగేరీ ...