మాంచెస్టర్ టెస్టు: ఇంగ్లండ్ ఆధిక్యం 215

మాంచెస్టర్: భారత్తో నాలుగో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఇంగ్లండ్ 215 పరుగుల ...