గెయిల్ పైప్లైన్ మార్చడం కుదరదు

అమలాపురం : కోనసీమ ప్రాంతంలో ఇప్పుడున్న గెయిల్ పైప్లైన్ వ్యవస్థను మార్చడం ...

నిర్వహణ లోపం వల్లే ‘గెయిల్’ పేలుడు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా శుక్రవారం జరిగిన గెయిల్ పైపులైన్ పేలుడుకు గల ...