రోజుకూలీ కొడుకు.. పతకం కొట్టాడు!!

కొల్హాపూర్ : ఆయన పేరు చంద్రకాంత్ మాలి. రోజు కూలీగా పనిచేస్తుంటారు. పొద్దున్నే ...